Karate of karate-do (空手道 of 唐手道) is een zelfverdedigingskunst en vechtsport afkomstig uit Okinawa, Japan. Een beoefenaar van karate heet een karateka. Karate komt van de Japanse woorden (kanji) kara (空) te (手), wat "lege hand" betekent. De volledige naam is karate-dõ, hierbij wordt naast de kanji voor karate (空手) ook de kanji do (道) gebruikt. Do kan worden vertaald als "(leer)weg, (les)pad, route, lering, reis".

Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan karate omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op kihon (basisoefeningen), kata en kumite. De beoefenaars van Shotokan karate hechten veel waarde aan de historische achtergrond van het karate en eren daarmee een lange traditie.

KIHON
Alleen en met partner technieken aanleren op de juiste wijze volgens
de karaté do met snelheid en kracht lettende op de houding

KATA
Aanleren van een denkbeeldig gevecht tussen 1 of meerdere partners
(hier wordt gewerkt aan snelheid-kracht-ademhaling-zelfbeheersing en goede technieken)

KUMITE
Op een speelse manier met bescherming aanleren van een gevecht met partner
(aandacht aan conditie - controle en respect voor elkaar)